Ομιλία στο Doha Forum 2010, Κατάρ (31.05-03.06/2010)