Με Δημάρχους κι εκπροσώπους Τ.Ο. από τη Μεσόγειο στο Δήμο Αθηναίων (10/2014)