Διαφημιστική "πτήση" με EuroparlTV στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών (09/2011)