Η κα. Κράτσα με λουλούδι που χάρισε ο Πρόεδρος Buzek για την ημέρα της Γυναίκας