30-3-2015 "Ανάπτυξη για όλους"

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ» διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη για όλους: Η γυναίκα στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό στίβο», τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 17.30 στο Πολεμικό Μουσείο, Ριζάρη 2 – Αθήνα (Σταθμός μετρό Ευαγγελισμός).
΄
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης και προαπαιτούμενο για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Ωστόσο ένας καταλυτικός παράγοντας  για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και η αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Πρόκειται για μοντέλα που προάγουν την καινοτομία και την εξωστρέφεια σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από στερεοτυπικές παθογένειες όπου γυναίκες και άνδρες συμπορεύονται για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
Στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή» θα αναδειχθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες, οι υποστηρικτικές πρωτοβουλίες γυναικείας επιχειρηματικότητας και οι δυνατότητες ανέλιξης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.  

Πρόγραμμα
Χαιρετισμοί-Εισαγωγή:
Ρόδη Κράτσα
Πρόεδρος Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, πρώην Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μαρία Γιαννίρη
Πρόεδρος Πανελλήνιας Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ»    

Παρουσιάσεις:
Νίκη Κουτσιανά
Φαρμακοποιός - Πρόεδρος Αpivita
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Υπόθεση όλων μας
Δανάη Μπεζαντάκου
Διευθύνουσα Σύμβουλος Navigator Shipping Consultants Ltd - Πρόεδρος iforU
Η δημιουργία ως αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς
Δημήτρης Ιακωβίδης,
Αναπληρωτής προϊστάμενος ΕΥΣΣΑ Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  
ΕΣΠΑ 2014-2020 και επιχειρηματικότητα
Βαρβάρα Αυδή
Πρόεδρος Οργανισμού Ιστορικών Ξενοδοχείων Ευρώπης
Οι προοπτικές ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη μέσα από τον τουρισμό
Ελεάνα Γιαμπανά
Σύμβουλος Ανθρωπίνου Δυναμικού Deloitte Ελλάδος
Οι γυναίκες στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον - παρουσίαση έρευνας
Υψηλάντης Τζούρος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Χρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση καλών πρακτικών

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις με προσωπικές επιχειρηματικές εμπειρίες  και συζήτηση με το κοινό.
Συντονισμός – Συμπεράσματα: Ρόδη Κράτσα