Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Ημέρες

1η   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01.12.2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ιός  του A.I.D.S., παρά τη διαθεσιμότητα διαγνωστικών μέσων και την βελτίωση της πρόσβασης σε θεραπευτική αγωγή και περίθαλψη, απλώνεται με την ταχύτητα του φωτός στην ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Για το λόγο αυτό κρίνεται επείγουσα ανάγκη η εντατικοποίηση των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας με την ενεργοποίηση πόρων και το συντονισμό προσπαθειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πρόληψης,   την ενημέρωση των πολιτών, την  ενδυνάμωση της δράσηςτων Μ.Κ.Ο. αλλά και  τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

15η  ΙΟΥΝΙΟΥ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ AΝΕΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14.06.2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η αιολική ενέργεια είναι μία ανερχόμενη δύναμη. Πρέπει να προετοιμάσουμε το επενδυτικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό κι εθνικό επίπεδο για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει. Η νέα αυτή μορφή ενέργειας μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάκαμψη και στην περιφερειακή σύγκλιση.

15η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14.10.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από τις νεαρές αγρότισσες στο πλαίσιο μίας αποτελεσματικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αντιμετώπιση των τοπικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Όλα τα κράτη μέλη μπορούν στο πλαίσιο της δράσης των διαρθρωτικών ταμείων να προωθήσουν την ποιοτική απασχόληση, την επιχειρηματικότητα των γυναικών και την ελκυστικότητα της υπαίθρου.  Διότι αυτό που έχει σημασία είναι οι γυναίκες αγρότισσες να έχουν αυτοτελή εργασιακά συνταξιοδοτικά δικαιώματα και να μην λειτουργούν απλά ως συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας.

21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21.09.2008
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Η έλλειψη κοινής γεωστρατηγικής αντίληψης και άμεσης πολιτικής παρέμβασης στη διεθνή σκηνή, όπως την έχουμε ζήσει σε πολλές περιπτώσεις, στερεί στην Ευρώπη επιρροή κι αποτελεσματικότητα για την πρόβλεψη κι αντιμετώπιση των κρίσεων, με έμμεσες ή άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι καιρός λοιπόν να παραμερισθούν οι εθνικισμοί και οι παραγοντισμοί, τα βιώματα του παρελθόντος και τα κοντόφθαλμα συμφέροντα και να χαράξουμε μία κοινή στρατηγική την οποία θα υπηρετήσουμε όλα τα μέλη της Ε.Ε. με την ίδια συνέπεια και με κοινά μέσα και στόχους. Και αυτό όχι για να στραφούμε εναντίον άλλων δυνάμεων ή για να τις επισκιάσουμε αλλά για να είμαστε υπολογίσιμοι κι αποτελεσματικοί «παίκτες» και εταίροι στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου και της  διεθνούς νομιμότητας, του διαλόγου και της δικαιοσύνης, ως απαραίτητων προϋποθέσεων για την ειρήνη.

15η  ΜΑΪΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16.05.2008
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Σήμερα, η κρίση του γάμου, οι αλλαγές στα οικογενειακά και κοινωνικά πρότυπα των νέων ανθρώπων, η μείωση των γεννήσεων, απαιτεί μία μεταρρύθμιση της οικογενειακής πολιτικής. Μία οριζόντια πολιτική βούληση, που θα εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα πολιτικής, συνεκτικά, συντονισμένα και αποφασιστικά, είναι απαραίτητη. Αυτό σημαίνει μία πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη την ποικιλία των οικογενειακών προτύπων, θα υπερβαίνει την αυστηρά οικονομική προσέγγιση των πολιτικών στον τομέα των παροχών και θα συνεκτιμά την προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

22α ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05.04.2008
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Έχουμε πολλές δυνατότητες για καλύτερη χρήση του νερού με οικονομία στην κατανάλωσή του που η έρευνα και η τεχνολογία μας προσφέρουν, όπως και για την καλή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων μας. Χρειάζεται πολιτική βούληση, από τους υπεύθυνους φορείς, ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς από επιχειρηματίες και καταναλωτές.

5η ΙΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05.06.2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απαιτείται η δημιουργία ενός Διεθνούς Οργανισμού για την διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων γιατί οι προκλήσεις έχουν παγκόσμια κλίμακα, αλλά και γιατί απαιτούνται μέτρα για ένα δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών όσον αφορά τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.