Αγορά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29.10.2010
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΣΤΙΑ

Η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μία φιλοσοφία κοινωνικής οικονομίας, σεβασμού του ατόμου, ελευθερίας και δημιουργίας. Είναι και μία συνταγή επιτυχίας, παγκόσμια αποδεδειγμένη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29.10.2010
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΣΤΙΑ

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξασφαλίζει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε επίπεδο κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, σε επίπεδο λειτουργίας της ενιαίας αγοράς αλλά και τόνωσης των δημοσίων εσόδων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29.10.2010
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΣΤΙΑ

Οι προσπάθειες λοιπόν της ανάκαμψης και της ενίσχυσης των ΜΜΕ αλληλοτροφοδοτούνται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και απαιτούν συντονισμένες και τολμηρές πολιτικές.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09.10.2010
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΞΠΡΕΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία και τη δράση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διακρίνονται  ήδη στους  τομείς της χονδρεμπορίου και της μεταποίησης μέσω ενεργοποίησης των πολλαπλών επενδυτικών εργαλείων, την απλούστευση των διαδικασιών και την υποστήριξη των επιμελητηρίων, των συντεχνιών που έχουν τόσες ιδέες και προτάσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12.09.2010
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΕΡΔΟΣ (ένθετο με αφορμή τη ΔΕΘ)

Η παγκοσμιοποίηση και οι ανοιχτές διεθνείς αγορές, η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των βαλκανικών και μεσογειακών χωρών θα αποτελέσουν μεγάλες προκλήσεις κι ευκαιρίες για την Ελλάδα. Θα τις αξιοποιήσουμε μόνο αν είμαστε προετοιμασμένοι κι ανταγωνιστικοί.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12.09.2010
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ένθετο με αφορμή τη ΔΕΘ)

Ένα νέο μοντέλο ανάκαμψης με εξειδικευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις συνδέεται με την υλοποίηση  διαρθρωτικών αλλαγών στη λειτουργία του κράτους και  την αγορά με σκοπό αφενός την αντιμετώπιση των μεσαζόντων και την τελική μείωση των τιμών για τους καταναλωτές και αφετέρου την απελευθέρωση δυνάμεων και πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11.09.2010
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ένθετο με αφορμή τη ΔΕΘ)

Ο τουρισμός, η αειφόρος ανάπτυξη, τα αγροτικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης αλλά και η  καινοτομία  είναι  τομείς, όπου η χώρα μας έχει τις δυνατότητες να κερδίσει το στοίχημα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Αρκεί να υπάρχει εθνική και παράλληλα περιφερειακή στρατηγική τόσο για την  ανάπτυξη των υποδομών όσο και της αγροτικής παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21.08.2010
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Είναι σαφές ότι επείγει η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την τόνωση του ανταγωνισμού και τη διεύρυνση της αγοράς. Η κινητικότητα πολιτών, επιχειρήσεων και κεφαλαίου, η αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη ψηφιακή τεχνολογία και την  “πράσινη ανάπτυξη” σε συνδυασμό με τη ρύθμιση και διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια αντιμετώπισης της ύφεσης και της ανεργίας, να φέρουν βιώσιμη ανάπτυξη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21.08.2010
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε πως κλειστή αγορά ισοδυναμεί με νεκρή αγορά. Απαιτείται όραμα και θάρρος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταστήσουμε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο δρόμο για την ανάπτυξη, θωρακίζοντας την από πολιτικές εθνικισμού, προστατευτισμού και φοβίας. Στρατηγική που τελικά  θέτει στο επίκεντρο της τα συμφέροντα του  ευρωπαίου πολίτη και καταναλωτή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2006
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ο ανταγωνισμός στη χώρα μας δεν λειτουργεί ικανοποιητικά σε πολλούς τομείς της οικονομίας με αποτέλεσμα να αδρανοποιούνται αναπτυξιακές δυνάμεις και να χάνονται ευκαιρίες. Εκτός από το άνοιγμα των αγορών και την σωστή λειτουργία των θεσμών για τον ανταγωνισμό, πρέπει τόσο οι παραγωγικοί φορείς όσο και η κοινωνία να ευαισθητοποιηθούν στη σημασία του ανταγωνισμού.